Blog určený finančným sprostredkovateľom a tým, ktorým svet predaja, marketingu a peňazí nie je cudzí....

Najnovšie články
Ako na riešenie námietok v predajnom rozhovore

Ako na riešenie námietok v predajnom rozhovore

Riešenie námietok patrí k tým menej obľúbeným častiam predajného rozhovoru. Najmä keď klient tesne pred tým, než má prísť k uzatvoreniu obchodu, vysloví námietku typu: “Zdá sa mi to drahé”, alebo “Ja si to ešte rozmyslím”, prípadne “Poradím sa s manželkou”. Mnohí obchodníci si s touto situáciou nevedia rady a preto zo stretnutia odchádzajú bez...
Tradingem k bohatství - recenzia knihy Alexandra Eldera

Tradingem k bohatství – recenzia knihy Alexandra Eldera

Kniha už má nejaký ten rok od svojho prvého vydania. Napriek tomu, že na budúci rok bude oslavovať 20 rokov, tak v nej trader (obchodník) môže nájsť veľa užitočných informácií. Kniha Tradingem k bohatství je rozdelená do desiatich kapitol, pričom by pokojne mohli byť len dve mohutnejšie – psychológia a technická analýza. V prvej časti, o psychológii a úvode...
Otázky z pracovných pohovorov

Otázky z pracovných pohovorov

Pri vedení pracovného pohovoru by malo platiť pravidlo, že u uchádzača hľadáme tie kvality a vlastnosti, ktoré sa zhodujú s filozofiou firmy. Filozofia je to, čo odlišuje Vašu firmu od zástupu podobne zameraných spoločností. Aby sme neostali len pri filozofovaní tu je jednoduchý príklad: ak sa firma hrdí individuálnym a priateľským prístupom ku klientom, hľadá u uchádzača vlastnosti ako empatickosť...
Pohľad do histórie poistenia

Pohľad do histórie poistenia

Poistenie nie je výdobytkom modernej doby. S rozvojom ľudskej činnosti, najmä obchodu, sa poistenie stáva súčasťou ekonomického života ľudí, a to už od dôb staroveku. Prvé náznaky  poistenia, aj keď nie v takej podobe ako ho poznáme dnes,  môžeme nájsť už okolo 3000 rokov pred n. l.. Najstaršie zmienky o poistení pochádzajú zo starovekého Egypta, kde sa poisťovali stavitelia...
Transparentnosť slovenského finančného trhu

Transparentnosť slovenského finančného trhu

Súčasný slovenský finančný trh je charakteristický množstvom finančných inštitúcií s pestrou paletou finančných produktov. Charakteristický je i nepriehľadnosťou a komplikovanosťou niektorých finančných riešení, ťažkou dostupnosťou citlivých, ale dôležitých informácií, ktoré ich odlišujú. Ďalšou črtou je informačné vákuum a rastúci dopyt po transparentných informáciách, porovnaniach založených na objektívnych základoch, štandardizovaných postupoch a hodnotenia nezaložené na sympatiách...
Nový  Fejsbuk

Nový Fejsbuk

Facebook prechádza na nový koncept dizajnu. Ovplyvní to každého, či už vlastníte svoju profilovú stránku alebo tzv. biznis stránku.  Nový koncept sa nazýva timeline a skutočne pôjde o akúsi časovú linku, na ktorú si môžete poukladať všetky dôležité míľniky Vášho života alebo života vašej firmy (ak facebook využívate na propagáciu svojho biznisu).  Na nový dizajn môžete prejsť...
Seminár "Poistná matematika" 13. – 14. marec 2012

Seminár “Poistná matematika” 13. – 14. marec 2012

Cieľom kurzu je na základe počtu pravdepodobnosti oboznámiť účastníkov s konštrukciou a použitím úmrtnostných tabuliek a ich významom v životnom poistení. Pomocou výpočtov na základe odvodených vzorcov jednorazového, bežného a področného netto poistného sa účastníkom priblíži problematika základných typov poistenia, okrem toho sa oboznámia so všeobecnou rovnicou ekvivalencie a jej použitím.   Termín konania: 13. –...
E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov II.časť

E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov II.časť

Ako vybudovať dôveru prvým e-mailom V predchádzajúcom článku  E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov I sme si prešli plánovanie e-mail kampaní. Pusťme sa teraz do písania prvého e-mailu určeného klientom.  Prvý e-mail je dôležitý, buď si k nám klient vytvorí dôveru, alebo e-mail zahodí bez povšimnutia.  Ako vytvoriť e-mail, ktorý vzbudzuje dôveru si povieme v tomto článku.      ...
Trading na maximum - recenzia knihy Bretta Stennbargera

Trading na maximum – recenzia knihy Bretta Stennbargera

Článkom by som rád oboznámil hlavne začínajúcich obchodníkov  na finančných trhoch o mojom pohľade na knihu Bretta Stennbargera Trading na maximum. Článok by som rozdelil na tri časti. V prvej časti by som priblížil obchodníkom, aký význam má psychológia obchodovania na výsledky samotného obchodovania. V druhej časti  chcem oboznámiť stručne čitateľov o samotnej publikácií Trading...
E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov I.časť

E-mail marketing pre finančných sprostredkovateľov I.časť

5 Krokov k naplánovaniu e-mail marketingovej kampane Podstatnú časť práce finančného agenta tvorí vytváranie a udržanie vzťahu s klientom. Jednou z najľahších ciest ako udržať kontakt s klientom v „informačnom veku“ je vytvorenie úspešnej e-mailovej marketingovej kampane. V prvej časti si povieme ako naplánovať úspešnú e-mail marketingovú kampaň. Podceniť dôsledné naplánovanie sa neopláca. Ak po...